Polityka prywatności

Informacje o stosowanej przez nas polityki prywatności w stosunku do użytkowników serwisu elektronicznego. Celem tej polityki jest zachowanie bezpieczeństwa oraz anonimowości użytkowników serwisu.

Serwis elektroniczny gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu, które zostaną przekazane w jakiejkolwiek formie, gwarantujemy niniejszym, że powierzone nam dane pozostają poufne i zostaną wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie z wolą ich właścicieli.

Anonimowość

Wszyscy użytkownicy witryny pozostają anonimowi, do czasu kiedy sami nie zdecydują inaczej. Wszystkie dane zebrane w jakiekolwiek formie są traktowane jako poufne, nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim, chyba, że jest to konieczne do realizacji działań będących wolą użytkownika. Każdy użytkownik serwisu podając swoje dane czyni to dobrowolnie i za każdym razem ma prawo oraz możliwość do ich poprawiania i (lub) usuwania.

Dane statystyczne

W celu analizy aktywności użytkowników w serwisie elektronicznym, zbierane i analizowane są dane statystyczne oglądalności serwisu i poszczególnych jego części składowych. Dane te pozostają do wyłącznej dyspozycji właściciela serwisu i pozwalają na określenie przyszłych kierunków rozwoju serwisu elektronicznego. Żadne z tych danych nie pozwala jednak na identyfikację pojedyńczego użytkownika.

Dane osobowe

Wszystkie powierzone dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji konta użytkownika pozostają do wyłącznej dyspozycji właściciela serwisu. Dane użytkowników w żadnej formie nie są i nie będą przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.