Podłogi z drewna litego

Podłogi z drewna litego, proces technologiczny montażu oraz zabezpieczanie i konserwacja.

Podłogi z drewna litego

  • Parkiety
  • Deski podłogowe
  • Mozaiki
  • Podłogi przemysłowe (podłogi Avangardowe)

Podłogi warstwowe

W zależności od sposobu montażu wykonywane są z 2 lub 3 warstw zazwyczaj różnych gatunków drewna. Podłogi 2 warstwowe są podłogami mocowanymi do podłoża za pomocą kleju, natomiast podłogi 3 warstwowe przeznaczone są do wykonywania tzw. podłóg pływających (nie są mocowane do podłoża).

Parkiety

Podłogi wykonywane z litego drewna choć w przeciwieństwie do pełnej deski parkiet wykonywany jest z klepek, które układane są rozmaite wzory. Najpopularniejszym wzorem stosowanym podczas układania parkietów jest układ "jodły".

Podłogi drewniane na legarach

Podłogi z litych desek drewnianych zwykle o grubości równej lub przekraczającej 22mm tradycyjne układane były na legarach lub tzw. ślepej podłodze, mocowane przeważnie za pomocą gwoździ.

Panele podłogowe

Stosowane najczęściej do wykonywania podłóg pływających. Wytwarzane są z odpadów i resztek drewnianych zmieszanych ze spoiwem i prasowanych pod wysokim ciśnieniem.